Retourvoorwaarden

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Het is niet toegestaan het product uit te proberen of de flessen of andere verpakkingen te openen. Geopende flessen/verpakkingen of beschadigde flessen/verpakkingen worden niet retour genomen. Dozen mogen wel geopend worden, maar niet beschadigd worden.

Als de verpakking beschadigd is, dan kunnen wij de producten niet retour nemen of kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. De artikelen dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping waarbij aan de voorwaarden is voldaan ontvangt u het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen. Retourzendingen zijn voor risico van de koper, dit houdt in dat Herbs niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Klantenservice Herbs
Enschedesestraat 238
7552 CM Hengelo
administrator@herbs.amsterdam

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Please share this on
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail